PolskaTechnologia
Mniej smogu

Więcej oszczędności


Technologia Antysmoger Energy jest bardzo ważnym czynnikiem

przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczeniu globalnego ocieplenia

zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego

oraz szczytu klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach.

(48) 51 235 67 94

 • ZDJ3.png
 • 1.png
 • zdj4-01.png

Antysmoger Energy sprawia, że spalamy mniej węgla. Dzięki temu powietrze jest czystsze


Wdrażamy innowacje technologiczne, które wspierają rozwiązywanie problemów zanieczyszczenia powietrza w skali globalnej. Badania skuteczności technologii Antysmoger Energy wykazały, że polska technologia podnosi kaloryczność węgla średnio o 18%, w rezultacie obniżając:


 • koszty surowca do produkcji energii elektrycznej o 18%
 • emisję zanieczyszczeń powietrza o ok. 18%
 • ilość popiołów o 18%


Jesteśmy ambitni i konkurencyjni. Czujemy w sobie odpowiedzialność za dobry stan powietrza w Polsce i na świecie. 

Redukcja emisji
i zanieczyszczeń
do powietrza
średnio o 18%:

 • CO2
 • CO
 • SO2
 • NO2
 • Benzo (α) piren
 • PM 2,5
 • PM 10
 • Podtletek tytanu (nanocząstki) 

 

 

 


Antysmoger Energy 
podwyższa kaloryczność 

węgla

2018 - Badania rozwojowe

Wykonano badania i potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w elektrowniach węglowych

 

2017 - Badania przemysłowe
2016 - Badania podstawowe

Redukcja emisji CO2
i zanieczyszczeń (smogu)


Antysmoger Energy ogranicza emisję dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak: siarka, tlenki azotu i inne zanieczyszczenia określone limitami BAT. Fundamentem utrzymania przewagi konkurencyjnej i siły finansowej światowych producentów energii z paliw kopalnych jest zapewnienie rozwiązań ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych. Stopniowe wycofywanie węgla wymagać będzie długoterminowych działań.


Dlatego Antysmoger Energy:


 1. Wspiera wdrażanie mapy drogowej ograniczania CO2;
 2. Redukuje wielkości emisji zanieczyszczeń zgodnie z limitami BAT (IPPC);
 3. Zwiększa rentowność w elektrowniach i zakładach przemysłowych;
 4. Odpowiada podejmowaniu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Antysmoger Energy jest urządzeniem elektromagnetycznym. Wytwarza fale rezonansowe, które aktywują węgiel. W rezultacie zastosowania antysmogera elektrownia spala mniej węgla przy tym samym poziomie wytwarzania energii lub ciepła.


Technologia Antysmoger Energy jest bardzo ważnym czynnikiem przeciwdziałania zmianom klimatu oraz ograniczeniu globalnego ocieplenia zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego oraz szczytu klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach.


Zaufanie buduje relacje


W ten sposób wdrożenia Antysmoger Energy będą otwierały rynki światowe. Zamierzamy w sposób transparentny publikować rezultaty jakie osiągają instalacje energetyczne wyposażone w antysmogery. Stworzymy światową mapę antysmogerów i ich wpływu na redukcję CO2 i smogu w zakresie wymagań Paryskiego Porozumienia Klimatycznego (2015) oraz BAT (Best Available Technology, IPPC)

 

Zmniejszenie zużycia węgla
w elektrowniach

 

%18/ codziennie

 

Antysmoger Energy obniża koszty zakupu węgla ponoszone przez elektrownie i ciepłownie

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń
oraz gazów cieplarnianych

 

%18/ codziennie

 

Antysmoger Energy redukuje emisję substancji smogotwórczych (SMOG) oraz CO2


Prosty system montażu

w zakładach energetycznych 


DNI30/ montaż


Antysmoger Energy montowany jest bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę zakładów 

 

Antysmoger Energy obniża poziom emisji i zanieczyszczeń podczas spalania węgla

 

Zdjęcia

 

W laboratorium nowych możliwości

Zdjęcia


Analizy przedwrożenioweAntysmoger Energy Team


Kontakt 

Sekretariat:

Antysmoger Energy

00-375 Warszawa, ul. Smolna 40
(+48) 51 235 67 94
mail@antysmoger.pl


Biuro ds. Komunikacji 

Sieć innowacyjna HO'X 
 www.hox.global

(+48) 51 235 67 94

biuro1@antysmoger.pl

Biuro ds. Wdrożeń

GOODWAY sp. z o.o.

www goodway.site

(+48) 693 712 827
biuro2@antysmoger.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
dane@antysmoger.pl